Notariusz Białystok

Zadania notariusza reguluje prawo notarialne. Do notariusza należą takie działania, jak sporządzanie aktów notarialnych, przygotowanie aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń, doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów. Notariusz musi sporządzać protesty weksli i czeków, przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe. Jego zadaniem jest kreowanie projektów aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów. Ściśle przestrzega przepisów prawa i dochowuje tajemnicy na temat prowadzonych spraw.

Nasza strona to
  • biznes, finanse, księgowość
  • wszystko co o biznesie!
Kontakt z nami:
info@bizneswsieci.com.pl
bizneswsieci.com.pl - strona wyłącznie informacyjna, bez rekomendacji, reklamy i bezpośredniej sprzedaży.